• Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Almar-Sport
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Almar-Sport, dostępny pod adresem https://www.sklep.almar-sport.pl/ jest prowadzony przez:

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  1. Mariola Wychowaniec, NIP 8862792888, nr REGON 02003291200000, przedsiębiorca działający pod firmą Almar-Sport - wspólnik spółki cywilnej
  2. Dionizy Niemczyk, NIP 8862792888, nr REGON 02003291200000, przedsiębiorca działający pod firmą Almar-Sport - wspólnik spółki cywilnej
prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą "ALMAR-SPORT" S.C. MARIOLA WYCHOWANIEC DIONIZY NIEMCZYK z siedzibą pod adresem ul. Senatorska 19B, 58-316 Wałbrzych, NIP 8862792888, nr REGON 02003291200000
Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: esklep@almar-sport.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
722 099 348

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.sklep.almar-sport.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://www.sklep.almar-sport.pl/news/n/67/Regulamin-sklepu
  • Regulamin newslettera - https://www.sklep.almar-sport.pl/news/n/300/Regulamin-newslettera

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 25.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: d9713ca3-3568-4f52-a36c-598181a4ad8d.